Alles met alles

Voedsel voor lichaam en ziel, verlichting voor het hart, is de gave van ‘Heel Alles’, de onuitputtelijke tepel.

Joseph Campbell in ‘De held met duizend gezichten’

...over het feit dat de meest essentiële eigenschap van God een ‘Verborgen Schat’ (Kanz-i Makhfi) een mysterie was. (...) De kwestie was te beseffen dat dit mysterie in alles, elk voorwerp, ieder mens, te zien is.

Orhan Pamuk in ‘Het zwarte boek’

Er bestond een onontwarbare ontologische verstrengeling tussen het object en het subject van waarneming. Subjectiviteit werd erkend als een medescheppende factor binnen het geheel van processen in de natuur, die volgens de alchemisten bestaat in de voortdurende omkering van binnen en buiten.

Alexander Roob in Alchemie en Mystiek

Mensen zijn, net als alle andere levende wezens, een samenballing van energie, in een energieveld dat met alle andere dingen in de wereld verbonden is.

McTaggart in ‘Het Veld’

Het universum bestaat in een immens ‘hier en nu’ dat alle punten in ruimte en tijd in één moment bevat.

McTaggart in ‘Het Veld’

Hij wist dat ieder ding op aarde de geschiedenis van alle dingen kan vertellen.

Paul Coelho in ‘De Alchemist’

Het universum kan alleen worden begrepen als een dynamisch weefsel van onderlinge, wederkerige samenhangen.

McTaggart in ‘Het Veld’

Als het geheel bedrog is, wat is dan geen bedrog.

Roberto Calasso in ‘K.’

Het gaat er om dat het tot je doordringt dat de Ene spreekt door de velen.

Joseph Campbell in ‘Wat mythen ons vertellen’

Onze diepste aard wil dat wij in harmonie met het universum leven omdat wij het universum zijn en het universum ons is.

David Brazier in ‘Zentherapie’

Wie met zijn geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf, en wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens.

spreuk uit ‘Hermetische Definities’ IX,4 geciteerd in ‘De Hermetische Code’

 

Geef de kinderen nooit de kans om zich te verbeelden dat iets alleen op zichzelf bestaat.

Aldous Huxley in ‘Eiland'

Als men één is met het Zelf...ziet men het Zelf in alles.

Bhagavad Gita

Het is één van de mysteriën van deze wereld en van het menselijk ras, dat we, oceanen, continenten en tijdruimten ten spijt, allemaal op de één of andere manier met elkaar verbonden zijn.

Ayeh Lev Stollman in ‘De verlichte ziel'

De heidense visie was holistisch.

Karen Armstrong in ‘Een geschiedenis van God'

Zij weten dat een systeem niets anders is dan het ondergeschikt maken van alle aspecten van het universum aan één willekeurig daarvan.

Jorge Luis Borges in ‘De Aleph'

Each persoon is at each moment capable of remembering all that has ever happened to him and of perceiving everything that is happening everywhere in the universeel.

Aldous Huxley in ‘The doors of perception'

Tennyson heeft gezegd dat als wij één enkele bloem konden begrijpen, wij zouden weten wie wij zijn en wat de wereld is.

Jorge Luis Borges in ‘De Aleph'

Natuurlijk: alles hing met alles samen, precies zoals de boeken zeiden.

Orhan Pamuk in ‘Het zwarte boek'

In the final stage of egolessness there is an ‘obscure knowledge' that All is in all – that All is actuele each.

Aldous Huxley in ‘The doors of perception'

Toen één van zijn discipelen vroeg waarom hij geen boeken schreef, zou hij hebben geantwoord: ‘ Dat is onmogelijk, want alle dingen hangen met elkaar samen'.

Daniel Matt in ‘De Kabbala'