Zoeken naar meer

Zoeken is durven ontsnappen uit de gevangenis van het overgsimpliceerde wetenschappelijke wereldbeeld.
Zoeken is meer dan waarnemen en ontleden, zoeken is ook ervaren en verbeelden.
Zoeken moet je niet doen met expliciete doelstellingen als leidraad.
Zoeken moet je al helemaal niet doen in een beperkt tijdsperspectief.
Zoeken naar inzicht kan de handboeken, de projecten en zelfs ons leven overstijgen.
Zoeken is geen rechte lijn trekken van a naar b, maar een oneindig aantal cirkels tekenen.
Zoeken is een permanent proces dat vele richtingen uit moet.
Zoeken is een pulserende beweging: samentrekken en uitzetten, inspannen en ontspannen, uit elkaar trekken en samenvoegen, analyseren en inspireren, afleiden en integreren, …
Zoeken is een queeste.

Conclusie uit mijn boek ‘ A clockwork blues' (Toohcsmi, 2003)